Opnaesgaard.dk

Nyheder

årsmødet

Mandag den 16. marts 2015 kl. 19.

(dørene åbnes 18.15)

Selskabslokalerne, Alsvej 4.

opnaesgaard

Årsmøde 2015

Mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes 18.15) Selskabslokalerne, Alsvej 4 Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Talsmandens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2014
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag

  (iflg. vedtægtens § 4 skal forslag til årsmødet fremsendes/

  afleveres til beboerrepræsentationens talsmand (nr. 57, st.th.)

  Eller pr. mail: koh@koh-osh.dk, senest 14 dage før mødets afholdelse)

  8. Valg af beboerrepræsentanter og suppleanter

  Knud Overgaard Hansen, talsmand. Villig til genvalg

  Lise Nielsen, kasserer. Villig til genvalg

  Yelva Jensen, ordinært medlem. Villig til genvalg

  9. Valg af revisor og suppleant

  Gunner Petersen, revisor. Villig til genvalg

  Daisy Ørnholt, revisor suppleant. Villig til genvalg

  10. Eventuelt

Mødet er kun for lejere i Opnæsgård

 

Det er tilladt at medbringe én fuldmagt

 

Med venlig hilsen Beboerrepræsentationen

 

Dagsordenen med beretning, regnskab og budget omdeles til alle lejere i uge 9